. .

Moduły

Procesy dowolnie edytowalne:

Można definiować samemu dowolną ilość różnych procesów, ilość ograniczona pojemnością dysku twardego. W każdej chwili możesz zmienić wiele parametrów takich jak: listę pozycji dla danego procesu, czasy ekspozycji, czasy ocieku, rodzaje podnoszeń i opuszczań, programy prądowe i wiele innych.

Moduł optymalizujący:

ProGAL umożliwia przeprowadzenie różnych procesów w tym samym czasie. Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika system optymalizujący natychmiast samodzielnie generuje cyklogram (diagram droga-czas) najlepiej dopasowany do warunków na linii. Dodatkowo, optymalizacja zarządza wszystkimi równoległymi zadaniami, kiedy rożne procesy są przeprowadzane w tym samym czasie na linii.

Moduł zdalnej pomocy oraz serwisu:

Używany do zdalnej analizy problemów oraz doszkalania obsługi. Szybki i tani sposób na serwisowanie instalacji jak to tylko możliwe, serwisowanie z dojazdem nie będzie konieczne w 90% wszystkich przypadków. Posiadamy wiele narzędzi diagnostycznych i niezbędne doświadczenie do wykrycia przyczyn usterki.

Moduł kontroli jakości:

Moduł ten kontroluje parametry technologiczne dla każdego wsadu w zdefiniowanych pozycjach. Jeżeli wystąpiło zdarzenie mogące mieć wpływ na jakość (zła temperatura, prąd...) program zaznacza taki wsad na wizualizacji, dodatkowo zapalane jest migające światło czerwone na pozycji rozładunkowej, w momencie pojawienia się w niej wadliwego wsadu.

Moduł programów oscylacji lub rotacji:

Moduł ten pozwala na definiowanie dowolnej ilości programów rotacji lub oscylacji oraz przypisywanie ich do różnych przebiegów i artykułów. Programy te można definiować na różne sposoby w zależności od zainstalowanego sprzętu (puls/przerwa, maksymalny czas , rewersja).

Zarządzanie artykułami:

Moduł pozwalający na tworzenie artykułów oraz przypisywania do nich przebiegów. Użytkownik może wprowadzać wiele parametrów (waga, powierzchnia tylna, przednia, geometryczna, standardowa ilość sztuk na wsad, opis, parametry dodatkowe np. program barwienia, przebiegi opcjonalne, zdjęcie...). Zaawansowane narzędzie przeszukiwania artykułów w bazie danych pozwala użytkownikowi szybko znaleźć dany artykuł.

Zarządzanie zleceniami:

Wszystkie informacje o przebiegu zlecenia są na bieżąco rejestrowane przez system oraz dostępne do wglądu w każdej chwili.

Moduł klienta/ dodatkowe stanowisko pracy:

Możliwość zainstalowania oprogramowania na innych komputerach. Umożliwia to w wygodny sposób kontrolować produkcję (generowanie raportów, tworzenie nowych procesów zmianę parametrów itd.) przez personel nadzoru bez konieczności korzystania z komputera na linii.

Moduł schematów elektrycznych oraz hudraulicznych:

Moduł pozwalający na zaimplementowanie w oprogramowaniu aktualnych schematów elektrycznych oraz hydraulicznych. Znalezienie przyczyn usterki staje się dużo łatwiejsze ponieważ z programu można bezpośrednio otworzyć stronę dokumentacji z interesującym nas urządzeniem. W przypadku zmian dokumentacja może być aktualizowana poprzez modem.

Sterowanie przenośne:

System ProGAL przygotowany jest do współpracy z urządzeniami przenośnymi. Korzystając z tego modułu użytkownik ma możliwość szybciej zdefiniować usterki, dokonywać zmian konfiguracji urządzeń peryferyjnych będąc bezpośrednio przy danym urządzeniu.

Moduł historii zdarzeń:

Moduł ten służy do zapisywania zmian w systemie dokonywanych przez użytkownika (parametry technologiczne, włączanie/wyłączanie urządzeń zmiany w programach przebiegu itd.) Każda taka zmiana odnotowywana jest w systemie z datą, nazwą użytkownika dokonującego zmiany oraz adnotacją.